BlogoVed

Кассир в киевском ТЦ отказался обслужить клиента на украинском языке - YouTube

Кассир в киевском ТЦ отказался обслужить клиента на украинском языке Подробнее на: http://podvodka.info/ya-obshhayus-na-russkom-kassir-v-kievskom-tc-otkazals...